Gloppen Padleklubb

Denne padleklubben i Sogn og Fjordane fylket, ikke langt fra Nordfjoreid, feiret 10 års jubileum for kort tid siden. Men til tross for sin unge alder så har klubben vokst ganske fort og i dag har de mer enn 150 medlemmer. Flest av disse er bosatt i kommunen med noen få unntak og dette gir en sterk lokal forankring. Det er sikkert en kombinasjon av de fantastiske omgivelsene og de mange fordeler medlemmene får i klubben, som gjør at medlemmene har økt så mye i antall på så kort tid.

Som medlem får du tilgang til et stort utvalg av moderne kajakker som du leier gratis på dagsbasis. Disse kan brukes på alle treningsturer som arrangeres av klubben. Ønsker du å leie kajakk til en ferietur eller lignende, så kan dette også gjøres til lave priser som medlem og du kan enda bestille kajakk via et eget online booking system. I det hele tatt er det en veldig moderne klubb og du får enda invitasjon på sms til alle treningsturer og andre arrangementer.

Turer i nærmiljøet

I sommerhalvåret arrangerer klubben turer rundt i nærmiljøet på tirsdager. Når vinteren melder sin ankomst så er det mulig å trene i bassenget på Breim skole og du kan også delta på en rekke kurs og foredrag om førstehjelp, navigasjon, utstyr og mye annet. Dette er en del av det sosiale i klubben og med til å sikre at flest mulig involverer seg. Når det fortsatt er sesong for å padle utendørs, så er det heldigvis mange muligheter i området. De fleste treningsturer som blir satt opp er av en slik lengde at alle kan være med, også dem som ikke har den store erfaring med padling. Man melder seg på turen og møter opp til avtalt tid. En av klubbens erfarne instruktører er med på treningsturen og turene går gjerne til ulike plasser hver uke. Turene går blant annet mellom Seljestøa og Årdalsnausta, Sagefloten mot Vassenden eller til Brynesteinsvikja hvor det er fine plasser til å trene forskjellige padlemomenter.

Georeg

At klubben hører til blant de mer seriøse i Norge kan blant annet ses på brukes av elektronisk utstyr innen treningen. Gloppen Padleklubb var en av de første padleklubber i Norge som begynte å bruke det elektroniske trimpostregistreringssystemet Georeg. Som en del av systemet er det lagt ut poster rundt Gloppen og i Stryn, Selje samt Eid kommune og felles for disse postene er at de har blitt plassert i nærheten av naturlige startpunkter for en padletur. Postene ligger et par kajakklengder fra land og alle stedene med slike poster kan finnes via nettsiden norgeskart.no. Mange av postene kan nås ved å delta på treningsturene og ved å registrere seg på de ulike postene får man et antall poeng, avhengig av sværhetsgrad. De som har flest poeng er dem som har vært mest aktive og da er det grunnlag for en premie fra klubben. Georeg blir også brukt av andre idrettslag som ser verdien i at medlemmene kan registrere seg på poster og på den måten øke motivasjonen hos mange.